Nationaltheatret velger ClearCom

Ivar Nedberg, Sceneteknisk nestleder ved Nationaltheateret

Nationaltheateret tok kontakt med Soundware Norway da deres eksisterende trådløse anlegg var modent for utskiftning. I konkurranse med en annen stor aktør, falt valget på ClearCom.
"Vi hadde allerede et trådbundet ClearCom-anlegg installert og ønsket var å bygge videre med utstyr som kunne interface direkte med eksisterende utstyr. ClearCom har benyttet det samme interfacet i over 30 år, så ved å velge ClearCom var vi sikre på å ivareta dette." sier Ivar Nedberg, Sceneteknisk nestleder ved Nationaltheateret. "Vi hadde tidligere benyttet et analogt trådløs-system fra ClearCom, i tillegg til ordinært radiosamband, men kombinasjonen DECT teknologi og full duplex gir oss nå den sikkerheten og dekningen vi har behov for." fortsetter han.

Soundware gjennomførte en demonstrasjon av ClearCom Freespeak10 i Juni 2005, for å kartlegge hvor mange antenner som måtte benyttes, og den optimale plasseringen av disse.

Ett av usikkerhetsmomentene i den tidlige fasen av prosjektet, var hvilken dekning vi ville få med et DECT basert system. Det viste seg at vi fikk god dekning gjennom både brannteppe og trappehus, og det er ganske imponerende i en over 100 år gammel bygning i stein og mur, med bortimot metertykke vegger.

Ett annet viktig element for Nationaltheatret er at de nå får point-to-point kommunikasjon også over det trådløse anlegget. Systemet kan enkelt konfigureres med grupper av brukere, som for eksempel lys-, lyd- og scenearbeidere. Det betyr at man kan snakke til både bruker-grupper eller individuelle brukere uten å forstyrre andre.

Soundware vil gjerne få gratulere Nationaltheatret med sitt trådløse intercom anlegg, og samtidig få takke for oppdraget og for det hyggelige bekjentskapet!

Profesjonell rådgivning og problemløsning

Våre kunder kan stole på vår dype kunnskap om de ulike produktene på markedet.
Kontakt oss hvis du har tekniske spørsmål eller trenger råd om riktig valg av utstyr.
Kontakt oss på info@soundware.no eller (+47) 23 400 400 for å høre mer.

Scroll to top