RADIO MIDT-TRØNDELAG

Soundware har levert Digas fra DAVID som produksjons- og avviklingssystem til både P4 og P5. Etter en kort og hektisk implementeringsfase vinteren 2009/2010, har Digas nå vært i kontinuerlig drift et års tid. "Med bakgrunn i de tilbakemeldingene jeg får fra brukerne, kan jeg si at Digas fungerer veldig bra", forteller John-Arne Sviggum, som er teknisk sjef i P4 og P5. "Digas er et robust system, som er veldig stabilt, og det har en fleksiblitet som gir oss en arbeidsflyt med mange muligheter".

P5 er lokalradiokanalene til P4, som sender i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Teknisk og produksjonsmessig er P5 egne enheter i byene, som er sømløst knyttet opp mot P4 i Oslo og Lillehammer. Digas er kjernen i nettverket, kontrollert av P4s unike styringsverktøy som hele organisasjonen benytter for sentral styring og oversikt over musikk, reklame og redaksjonell virksomhet.

"I P4 og P5 tenker vi ofte utradisjonelt når det gjelder arbeidsflyt. Derfor prøver vi å finne tekniske løsninger som passer arbeidsflyten vår, i stedet for å legge opp arbeidsflyten etter teknikken. Et av kravene våre var at det nye avviklingssystemet skulle integrere sømløst med vårt eget web-baserte CMS", forteller Sviggum.

Egenutviklet styringsverktøy

MaxManus, som styringssystemet kalles, integrerer planlegging, produksjon, oversikt og statistikk på en effektiv måte i både P4 og P5. Fra en database-basert programvare med web-grensesnitt programsetter organisasjonen sendeflaten, produserer nyheter, fører statistikk og gjør rapportering. Dessuten inneholder databasen et komplett historisk lydarkiv i lavoppløsningsformat som benyttes av redaksjonen. For P4 og P5 var det aldri aktuelt å gå over til noe annet styringssystem.

"MaxManus er utviklet i vår egen organisasjon. Vi har brukt programmet i mer enn 10 år som planleggingsverktøy, og som verktøy for å produsere våre Stories. Hele grunnfilosofien hos oss er at vi enkelt skal kunne produsere en Story for flere outputs, f.eks. i tekst-TV, på Internett, som et nyhetsinnslag i radio, og kanskje til og med på TV. For oss er det essensielt å bruke få menneskelige ressurser i produksjonen, og samtidig kunne distribuere innholdet på mange ulike plattformer".

"Der passer Digas helt ypperlig inn, i og med at det har åpne og transparente interface som integrerer med MaxManus. I stedet for at mange forskjellige systemer må snakke hver for seg mot Digas, har vi et felles program som alle våre medarbeidere jobber i uavhengig av funksjon i organisasjonen", sier Sviggum.

"Mesteparten av den tekniske tilpasningen mot eksisterende systemer er gjort internt av våre egne IT-ressurser. Vi har tatt standard-biter fra DAVID og brukt deres interface til å kommunisere helt transparent med våre egne systemer på en veldig bra måte".

 

Oppbygning av systemet

Digas benyttes til produksjon av lydfilene og all avvikling av lyd i systemet. MaxManus forteller Digas hvilke filer som skal spille ut når, fra hvor og til hvem. Totalt er det flere enn 70 maskiner for avvikling med Digas i P4 og P5, som fremstår som et sømløst system.

"Digas er bygget opp som separate systemer, som selvforsynte "øyer" i hver by. Hovedkontoret på Lillehammer er et "star-point", som styrer arbeidsflyten av lydfiler og innhold mellom byene, og utspilling og lagring. Men systemet er så transparent at brukerne kan gå inn i et hvilken som helst P5-kontor, og finne igjen materiale og saker de har laget et annet sted. Avstanden mellom lokasjoner og maskiner merker ikke brukerne noe til, alt fungerer som et sømløst system".

Digas-systemet er bygget opp med redundans, for optimal sikkerhet og oppetid. Redundans i linjenettet og speiling av materiale i filservere på flere lokasjoner, gjør at man kan spille ut sendingene fra alternative lokasjoner, om alvorlige feil skulle oppstå.

"Vi ønsket ikke å gjøre oss avhengige av en lokasjon, som tar med seg hele systemet hvis det går ned. Digas-systemet er derfor satt opp med full redundans. Ved en større feil eller krise som fører til at en av våre lokasjoner går ned, er fortsatt de fire andre oppe og kjører. Hvis Lillehammer skulle gå ned, kan sendingene spilles ut fra for eksempel Oslo, uten at lytterne merker det", forteller Sviggum.

Digas er bygget opp som separate systemer, som selvforsynte enheter i hver by

"Også produksjonsmessig er systemet svært fleksibelt. Hvis en programleder skulle bli syk, er det veldig enkelt å hekte et P5-kontor på et av de andre studioene, slik at det blir en samsending mellom flere byer i akkurat den sendetiden det gjelder. Med et par tastetrykk i MaxManus blir dette forberedt i sendeskjemaet. Teknologien ordner alt, slik at de riktige lydfilene og alt regionalt innhold blir avviklet riktig, uten at noen personer er involvert i den praktiske avviklingen".

 

DHD på alle lokasjoner

Etter digitaliseringen av Oslo-kontoret i P4 og oppgraderinger på Lillehammer, bruker de nå DHD miksebord og MADI-rutere på alle lokasjoner i P4 og P5. Lydmikserne er DHD RM4200D, med fiberoptisk signalgang til DHD 5200 MADI rutere som binder de forskjellige komponentene sammen med et felles digitalt grensesnitt.

"Vi er veldig glad for å kunne bruke DHD, fordi det gir stordriftsfordeler å bruke det samme systemet på alle lokasjoner. Systemet er satt opp slik at man kan gå på lufta fra alle lokasjoner, og systemet ser ut og fungerer omtrent likt alle steder. Det er en stor fordel for både redaksjonelt personale og oss som skal drifte det. Vi er veldig fornøyd med integrasjonen mellom DHD og Digas".

DHD RM4200D og Digas

Sparer betydelige kostnader med sentralisert avvikling

"Vi har spart betydelige kostnader ved å samle dyrt teknisk utstyr på Lillehammer og gjøre utspillingen derfra, i stedet for å ha identisk utstyr på alle P5-kontorene. Når man avvikler fra P5-kontorene går datastrømmen først til Lillehammer, og derfra ut til de lokale senderne i byene. Denne uvanlige tilnærmingen gjør at all prosessering og lagring av materiale kan gjøres på et sted. Et godt eksempel er PPM-enkoding. Det gjør vi med sentrale enheter i Lillehammer, mens om vi skulle gjort enkodingen lokalt måtte vi hatt en enkoder på hvert P5-kontor for hver kanal som eventuelt skulle avvikles. Besparelsen på teknisk utstyr er dermed formidabel", forteller Sviggum.

"Vi har også fått en veldig effektiv arbeidsflyt ved å sentralisere oppgaver på Lillehammer, der vi har døgnkontinuerlig teknisk support som betjener hele P4- og P5-systemet. Det gjør at vi ikke trenger teknisk bemanning ute på P5-kontorene. Vi kan fjernstyre absolutt alt teknisk utstyr i hele systemet fra Lillehammer, eller fra lokalene i Oslo, eller også fra det enkelte P5-kontor, om det skulle være nødvendig. Systemet er svært fleksibelt".

Sviggum kan fjernstyre absolutt alt teknisk utstyr i hele systemet

"En stor fordel med å ha sentralisert teknisk stab er sparte lønnskostnader. Vi har omtrent samme tekniske bemanning nå med fem lokasjoner og fem live-kanaler, som da vi bare hadde to lokasjoner og en live-kanal. Med overgangen til Digas er mange oppgaver blitt automatisert, og vi har rasjonalisert bort mange oppgaver som vi før trengte teknikere til", sier Sviggum.

Erfaringer med Digas og Soundware

"Det er alltid vanskelig å si om man hadde produsert bedre eller dårligere med et annet system, men jeg er veldig trygg på at vi har gjort det riktige valget. For det vi har fått til hos oss er helt rått, med en veldig fin og effektiv arbeidsflyt, og solid infrastruktur. Det er ikke tvil om at vi har et veldig bra og moderne system. Den tekniske kvaliteten i forhold til oppetid og sikkerhet er veldig bra i varetatt med Digas".

"Samarbeidet med Soundware har fungert veldig bra, og jeg vil vurdere jobben som Soundware har gjort for oss som veldig god. De har forstått våre høye krav til oppetid, og at prosjektet skulle gå så smertefritt som mulig. Vi har hatt et bra forhold til Soundware gjennom mange år, og har ingen motforestillinger mot å benytte dem som leverandør igjen", avslutter teknisk sjef John-Arne Sviggum.

Soundware har levert Digas fra DAVID som produksjons- og avviklingssystem til både P4 og P5

Profesjonell rådgivning og problemløsning

Våre kunder kan stole på vår dype kunnskap om de ulike produktene på markedet.
Kontakt oss hvis du har tekniske spørsmål eller trenger råd om riktig valg av utstyr.
Kontakt oss på info@soundware.no eller (+47) 23 400 400 for å høre mer.

Scroll to top