Andøya Space Center (ASC)

IP-basert intercom gir stabil kommunikasjon med høy kvalitet under kritiske operasjoner både lokalt og remote.

Soundware Norge har levert det som antas å være verdens nordligste intercominstallasjon, på Andøya Space Center (ASC), som ligger på Andenes i Nordland 2 grader nord for polarsirkelen, samt på en separat rakettoppskytingsbase i Ny-Ålesund på Svalbard. Installasjonen er basert på Clear-Com sin digitale partyline HelixNet og LQ IP-interface. Denne løsningen ble valgt for å løse utfordringer med lange kabelstrekk og dårlig lydkvalitet, samt for å forenkle systemet med bruk av avanserte IP-løsninger.

Andøya Space Center ble etablert i 1962, og er leverandør av løsninger for sonderaketter, ballonger og fjernstyrte luftfartøy. En sonderakett, eller forskningsrakett er en bærerakett med relevante måleinstrumenter, den såkalte nyttelasten, for kortere flygninger, normalt noen hundre kilometers høyde og hovedsakelig for forskningsformål.

ASC’s opprinnelige intercomsystem var basert på analog 2-tråds og 4-tråds teknologi. "Etter hvert som aktiviteten på Andøya Space Center tiltok fikk vi et behov for å utvide kommunikasjonen på flere kanaler, og over lengre avstander – alt fra noen få kilometer her på Andøya til flere hunder kilometer til Ny-Ålesund på Svalbard," sier Halgeir Wold, Project Manager Documentation ved Andøya Space Center. "Intercomsystemet vårt hadde vokst litt ad-hoc, med kabellengder på opptil 1500 meter. Dette genererte til slutt så mye støy og overhøring på linjene at det ble et problem for oss."

Med erfaring med Clear-Com sine analoge systemer var det naturlig å se på deres løsninger igjen, og da spesielt på muligheten for intercom over IP.

"Vi hadde utstrakt dialog med Clear-Com sin norske representant, Soundware Norge gjennom hele prosessen. De hjalp oss med å spesifisere det vi trengte," sier Wold. "Vi fikk låne noe demo-utstyr får å teste hvordan det virket, og liket kombinasjonen HelixNet og LQ IP interface. Dette ga oss fleksibiliteten vi trengte."

Rolv Valle, Product Manager hos Soundware Norge: "Under testperioden fikk Soundware virkelig demonstrert fleksibiliteten med kombinasjonen HelixNet og LQ, samt den forbedrede lydkvaliteten på IP-basert intercom."

Hoveddelen av systemet er installert på Andøya Space Center sitt hovedkontor på Andenes. Her finner man viktige funksjoner som "Mission Control", "Telemetry Control" og "Launch Control". Systemet består av tre HelixNet HMS-4X masterpanel og flere LQ IP til 2-tråds og LQ IP til 4-tråds interface. I tillegg er det "remote stations", speaker stations" og kablede beltpacks.

Installasjonen på Svalbard består av en HelixNet masterstasjon, samt en del 2-tråds Encore Partyline koblet sammen via fire LQ IP-interface. Dette systemet er så koblet opp mot Andenes via IP. I tillegg er det plassert ut to mindre HelixNet-paneler på to forskningsstasjoner i Longyearbyen - EISCAT Svalbard Radar, et nordlysobservatorium, og Kjell Henriksen Observatorium. Disse panelene er også koblet over IP direkte mot en HelixNet masterstasjon på Andenes.

"En rakettoppskyting er ikke noe man tar lett på, og uavbrutt kommunikasjon med høy kvalitet er viktig og kritisk for oss. All kommunikasjon i forbindelse med en oppskyting, også nedtelling, foregår på Clear-Com," sier Wold. "-Kombinasjonen HelixNet og LQ IP-interface har gitt oss en vesentlig kvalitetsforbedring på intercom. Vi er nå langt mer fleksible i forhold til at vi kan konfigurere et HelixNet-panel her, for så å sende det til den lokasjonen det skal brukes. Mottakeren trenger bare å koble det til nettverk, og vi er oppe og går med en gang. Stort enklere kan det ikke bli. Lydkvaliteten er betraktelig forbedret, og brukerne gir gode tilbakemeldinger på dette."

"-Ellers har vi forsøkt å holde antallet stasjoner nede ved å distribuere viktig kommunikasjon til husets høyttaleranlegg, på lokasjoner hvor man kan ha behov for å følge med på hva som skjer. Dette kan være i ganger og korridorer, pauserom og kantine. På den måten kan alle som trenger det høre hva som skjer, selv om de nødvendig vis ikke sitter ved et panel."

Brukere kan også koble seg til systemet utenfra ved hjelp av applikasjonen Agent-IC for Android og IOS. Denne funksjonen drives av et LQ interface, og gis brukerne mulighet til bevege seg fritt rundt på området med kommunikasjon, bl.a. når de må stenge veien i forbindelse med en rakettoppskyting.

"Konklusjonen må bli at dette systemet har gjort hverdagen vår enklere. At man kan flytte et HelixNet-panel fra en lokasjon til en annen, bare koble det til nettverk for så være oppe å gå er jo helt suverent! At man kan rekonfigurere systemet i en hvilken som helst nettleser er virkelig en stor forbedring. Da har jeg full kontroll på systemet fra kontoret mitt, uten å måtte sende personell ut i felt," sier Halgeir Wold.

Profesjonell rådgivning og problemløsning

Våre kunder kan stole på vår dype kunnskap om de ulike produktene på markedet.
Kontakt oss hvis du har tekniske spørsmål eller trenger råd om riktig valg av utstyr.
Kontakt oss på info@soundware.no eller (+47) 23 400 400 for å høre mer.

Scroll to top